Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

kobiecaczytelnia
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi. 

— Osho
Reposted byniedokoncaScarletWolfmodelina
kobiecaczytelnia
Bo partnerstwo, jak sama nazwa mówi, polega na tym, że akceptuje się tę drugą osobę w pełni, dając jej przestrzeń, a jednocześnie zachowując tożsamość. Ani się nie zmieniam pod wpływem tej osoby, ani nie chcę jej zmienić. Wiadomo, to nie jest takie proste, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nauczenie się bycia ze sobą staje się szansą na miłość, uczucie absolutnie piękne i czyste. Na pewno jest we mnie teraz więcej spokoju, równowagi i takiego autentycznego skierowania się na drugą osobę. Wcześniej, mam wrażenie, była ona zawsze tylko moim odbiciem. Teraz wiem na pewno, że dopóki człowiek nie ma w sobie naprawdę czegoś swojego, to będzie czerpał, zaspokajał swój głód inną osobą, przelewał ją przez to swoje dziurawe sito, aż w końcu nie pozostanie nic poza syfem, który osiądzie na dnie durszlaka.
— Edyta Bartosiewicz

March 23 2015

kobiecaczytelnia
7281 55aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss

December 26 2014

kobiecaczytelnia
kobiecaczytelnia

December 21 2014

kobiecaczytelnia
Miłość wymaga wyłączności.A też czułości. I chyba tylko to w niej jest pewne.A poza tym to nie ma sensownej definicji miłości, na szczęście, gdyż wszystko, co w życiu ważne i piękne, definicjom się wymyka.Miłość też. Miłość to nie jest kwestia definicji, ale intuicji.
— Tomasz Jastrun

October 29 2014

kobiecaczytelnia

September 19 2014

kobiecaczytelnia
2793 1b36 500
Reposted byfreedooomfreedomlover

September 17 2014

kobiecaczytelnia
Reposted byanachronicWitchersarkastycznajillianolawietopkooszmaysavormysli-wloczykijapapilio-buntownik-z-wyborusomethingfromheartjarekpolskezbawbecomingjanenotthesametobuildahomelieveiamawinrardjembedrummer
kobiecaczytelnia
9514 b8b5
Reposted byanachronicWitcherMirrrr96
kobiecaczytelnia
Reposted byanachronicWitcher anachronicWitcher
kobiecaczytelnia
9415 86f7 500

September 16 2014

kobiecaczytelnia
6555 05b7 500
Reposted bykatjiekaathansooloklitoriskiksjethrasoftlymhsajldudaenidepierdola

August 23 2014

kobiecaczytelnia
5961 46c9
Reposted byjestpieknie jestpieknie

August 03 2014

kobiecaczytelnia
Reposted byin-flagrantiallaymixmonixcalineczka
kobiecaczytelnia
5262 8102
Reposted bypalomaamalajestpieknie

July 30 2014

kobiecaczytelnia

July 20 2014

kobiecaczytelnia
Reposted bypaprikasauce paprikasauce
kobiecaczytelnia
0429 9a75
Reposted bydragujestpieknieraissadarlingdontleaveme
kobiecaczytelnia
0413 326e 500
Reposted bybrasileirapomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl